Tájékoztató a kéttannyelvű (1.a) osztály iránt érdeklődők számára

Kedves Szülők!

A két tanítási nyelvű képzés lényegesen nagyobb terhelést jelent, ezért mindenképpen érdemes megfontolni, hogy gyermekünk meg tud-e felelni ennek a kihívásnak. Számunkra és a gyermek számára a legfontosabb, hogy a kezdeti motiváció és lelkesedés ne csökkenjen, ne érjék olyan kudarcok, melyek a tanuláshoz való későbbi viszonyulását negatívan befolyásolják.

Ebben a nehéz döntési helyzetben szeretnénk Önöknek segíteni. Játékos délelőtti foglalkozásokat szervezünk azok számára, akik a kéttannyelvű képzésben szeretnének részt venni. Az 3-5 fős, 30 perces csoportfoglalkozások alkalmával játékos feladatokon keresztül ismerheti meg gyermek és szakember egyaránt a leendő kis elsős feladattudatát, koncentrációs képességét, munkatempóját, tájékozódását térben és síkban, mozgáskoordinációját. Azokat az alapkészségeket és képességeket, amelyek a két tannyelvű oktatás által támasztott követelmények kudarcmentes teljesítéséhez elengedhetetlenek.

A játékos délelőtti foglalkozások időpontjai: 2024. március 5., 6., 7.  Regisztrálni február 19-től lehet, kizárólag egy alkalomra.

Regisztráció 2023.02.19-tól. REGISZTRÁCIÓ

Az osztályba sorolás – a foglalkozásokat irányító szakmai közösség javaslata alapján – az igazgató jogköre. Előnyt élveznek azok, akiknek a testvére iskolánk tanulója, illetve szülője az iskola dolgozója vagy volt diákja.

Gondolatébresztő a kéttannyelvű osztály választása előtt

A korai nyelvoktatásnak számos előnye van. Többek között a gyermekek sokkal fogékonyabbak az új dolgok iránt, életkori adottságukból adódóan rengeteg játékkal lehet tarkítani a tanórákat, így élvezettel tanulnak, az angol nyelv beépül a mindennapjaikba. Iskolánk nyelvoktatása a természetes nyelvelsajátítás mintájára épül.

Alsó tagozatunk mindkét osztályában az első évfolyamtól kezdve ugyanazok a nyelvtanárok oktatják az angol nyelvet, az általános tantervű osztályokban az 1-3. évfolyamon heti 2 órában, 4. évfolyamtól kezdve heti 3 órában. A két tannyelvű osztályokban a heti 4 nyelvóra mellett néhány tantárgyat célnyelven tanulnak a diákok.

A kéttannyelvű osztályok célja az, hogy a magyar és az angol nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze. A tanulók képesek lesznek akár magyar, akár angol nyelven folytatni tanulmányaikat. A magyar és angol kultúrák értékein keresztül neveljük türelemre, megértésre, együttműködésre, nyitottságra, én- és országkép kialakítására diákjainkat.

A kéttannyelvű osztály számos kihívás elé állítja a gyerekeket és szülőket. A végleges választás előtt érdemes elgondolkodni a következő kérdéseken:

  • Mennyire bírja a gyermek a terhelést (a többletórák miatt)?
  • Idegen környezetben mennyire ijed meg? (Bizonyos tanórák óravezetése angol nyelven zajlik, nem biztos, hogy mindent rögtön érteni fog.)
  • Szereti-e a gyermek a kihívásokat vagy szorong tőlük?
  • A szociális érettsége megfelelő-e?
  • Mennyire magabiztos és önálló?
  • Bírja-e a kudarcot?
  • Kitartó a gyermek? Vagy rögtön feladja a küzdelmet az első kudarc után?
  • Mennyire empatikus és türelmes?
  • Képes-e ő és a család a tudás állandó gondozására, a folyamatos tanulásra?
  • Az alapképességek mennyire fejlettek?

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2