Tájékoztató a beiratkozásról

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény (EREDETI) vagy
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek TAJ – kártyája
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (letöltés)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letöltés)
 • Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan (letöltés)
 • Nyilatkozat különleges helyzetről (szükség esetén) (letöltés)

Köszönjük, ha a gyorsabb ügyintézés érdekében lakcímkártya-, születési anyakönyvi kivonat- és  TAJ – kártya másolatot hoznak magukkal.

A nyilatkozatok honlapunkról is letölthetők, de a beiratkozáskor papír alapon biztosítani tudjuk.

Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön kezdi meg – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – a szülőnek ezt be kell jelenteni a lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak.

Amennyiben a tanuló már beiratkozott valamelyik hazai iskolába, a szülő köteles ezt bejelenteni a lakóhely/tartózkodási hely szerinti iskola intézményvezetőjének.

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
16 nov
2022. 11. 16    
09:00 - 09:45
9.Kny1 II. emelet 4. Tanít: Hofer Ágnes 2. óra
16 nov
2022. 11. 16    
09:00 - 09:45
9.Kny2 Battai 204. Tanít: Lindner Zsuzsa 2. óra
21 nov
2022. 11. 21    
09:00 - 09:45
9/Kny1 II. emelet 4. Tanít: Hofer Ágnes 2. óra
21 nov
2022. 11. 21    
09:00 - 09:45
9/Ny2 I. emelet 4. Tanít: Dürrné Rákos Zsuzsanna 2. óra
Events on 2022. 11. 16
16 nov
16 nov 22
Budapest
16 nov
16 nov 22
Budapest
Events on 2022. 11. 21
21 nov
21 nov 22
Budapest
21 nov
21 nov 22
Budapest