Beiratkozás első évfolyamra a 2024/2025-ös tanévre

Szerző: | 2024. ápr. 12 | Aktualitások, Leendő elsősöknek

Kedves Szülők!

 

A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a 2024/2025. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2024. április 18-19. (csütörtök-péntek) 8:00-19:00-ig.

A beiratkozás napját megelőzően kérjük a KRÉTA felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. 

A felület az alábbi linkre kattintva érhető el: eugyintezes.e-kreta.hu

Az adatok online módon történő beküldésére: 2024. április 19. (péntek) 18:00 óráig, a személyes megjelenés időpontjáig  van lehetőségük.

A személyes megjelenés azonban adategyeztetés céljából az online adatküldés mellett is kötelező. 

Online jelentkezés:

KRÉTA e-Ügyintézés modulba való belépés

 • Ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezéssel
 • Érvényes KRÉTA belépéssel

(idősebb gyermek esetén kapott KRÉTA gondviselői jogosultsággal)

 • Ideiglenes regisztrációval

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Részletes leírás szülők számára az eKréta ügyintézés menetéről

A beiratkozáshoz szüksége lesz:

 • gyermeke oktatási azonosítójára (az óvoda adja ki) 
 • gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványra
 • gyermeke lakcímkártyájára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • gyermeke TAJ kártyájára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • gyermeke születési anyakönyvi kivonatára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • a szülők személyi igazolványára
 • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői vélemény másolatára – ha a gyermek SNI/BTM státusszal rendelkezik

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz hozza magával a KRÉTÁ-ban kitöltött, majd kinyomtatott, és mindkét szülő által aláírt dokumentumot!

A jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia. Erre akkor is szükség van, ha a szülők elváltak, és a felügyeleti jog kizárólagosan az egyik félnél van. Ha a beíratással kapcsolatban vita van a szülők közt, a Gyámhatósághoz kell fordulni döntésért, de a döntésig a tanulót ideiglenesen a körzetes iskolájába kell beíratni. Elhunyt szülő esetén kérjük a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását.

Az elektronikus adatfeltöltés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • körzetes iskolába jelentkezik vagy nem körzetesbe
  • körzetünkbe tartozhat az állandó vagy az ideiglenes lakcím szerint, melyet lakcímkártyával igazolni kell
  • felhívjuk azok figyelmét, hogy akiknél az ideiglenes lakcím 3 hónapnál frissebb bejegyzésű, a későbbiekben védőnői igazolást kérhetünk, hogy valóban a megadott címen tartózkodnak életvitelszerűen 
  • abban az esetben is nyilatkozatot kérünk az életvitelszerű tartózkodással kapcsolatban, ha az ideiglenes tartózkodás ténye még nem jelenik meg a gyermek lakcímkártyáján 
 • a gyermek személyes adatai
  • gyermek oktatási azonosítója (a gyermek óvodája ad tájékoztatást)
  • a lakcímkártyával megegyező lakcím
  • a gyermek nevére kiállított TAJ szám/kártya
 • szülők, törvényes képviselők adatai
  • mindkét szülő, törvényes képviselő adatait ki kell tölteni, amennyiben az egyik szülőnek iskolaválasztásra vonatkozóan is kizárólagos felügyeleti joga van, az erről szóló bírósági végzést, kérjük, csatolják
  • Kérjük, a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az elektronikus és a telefonos elérhetőségeiket feltétlenül adják meg!
 • SNI/BTM, valamint hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállásával kapcsolatos adatok
  • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői véleményt az Egyéb csatolt dokumentum/ Új dokumentum csatolása fülre kattintva kérjük feltölteni 
 • nemzetiséggel összefüggő adatok  – iskolánkban ennek a résznek a kitöltésére nincs szükség

A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatban kérésünk, hogy a file-oknak adjanak egyértelmű, jól beazonosítható elnevezést, amely tartalmazza röviden a gyermek nevét és az okmány/nyilatkozat elnevezését (pl. Minta Krisztina személyi igazolványát tartalmazó file elnevezése lehet Minta K_szig.). Ez nagymértékben segíti munkánkat a beiratkozás során keletkező nagy mennyiségű letöltendő állomány rendszerezésekor. Köszönjük segítségüket!

Értesítés a felvételről

A beiratkozást követően a körzetes gyermekeket a választott iskola automatikusan felveszi, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2024. április 26-ig dönt a felvételről, és ezután elektronikus úton küldi ki a döntést. Elutasítás esetén kérhető a határozat papír alapon is.

Az osztályba sorolás ezt követően – a felvételi kérelmek mennyisége alapján, a jogorvoslati időszak figyelembevételével – történik legkésőbb 2024. június 21-ig.

A körzetünkbe tartozó tanulókat – természetesen – felvesszük, körzeten kívüli nebuló felvételéről a beiratkozást követően születik döntés. Éppen ezért kérjük a körzetünkbe tartozó nebulók szüleit, hogy jelezzék számunkra az  címen, ha más iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A nem körzetes tanulók felvételének elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskola főigazgatójának kell benyújtani az elutasítási határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A főigazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja. 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – a szülőknek be kell jelenteni a 2011. évi CXC 91.§ (2) szerint az Oktatási Hivatalnak (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese ), vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

Amennyiben az elektronikus beiratkozás során bármilyen nehézségük adódik, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az  címre írt levéllel!

 

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
31 máj
2024. 05. 31    
Egész napos
0,00Ft
Olyan sok a jó program, hogy nem tudsz választani? Legszívesebben megnéznéd mindent? És még a videózáshoz is értesz? Akkor, ez a te állomáson! Ragadd meg [...]
31 máj
2024. 05. 31    
09:00 - 09:45
0,00Ft
Gyertek és röpizzünk együtt! Hozzatok kényelmes ruhát és váltócipőt! Maximum 30 fő. Gimiseknek Tartja: Balzsay Zsuzsa
Events on 2024. 05. 31
31 máj
31 máj 24
31 máj
31 máj 24
Budapest