Beiratkozás első évfolyamra a 2024/2025-ös tanévre

Szerző: | 2024. ápr. 12 | Aktualitások, Leendő elsősöknek

Kedves Szülők!

 

A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a 2024/2025. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2024. április 18-19. (csütörtök-péntek) 8:00-19:00-ig.

A beiratkozás napját megelőzően kérjük a KRÉTA felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. 

A felület az alábbi linkre kattintva érhető el: eugyintezes.e-kreta.hu

Az adatok online módon történő beküldésére: 2024. április 19. (péntek) 18:00 óráig, a személyes megjelenés időpontjáig  van lehetőségük.

A személyes megjelenés azonban adategyeztetés céljából az online adatküldés mellett is kötelező. 

Online jelentkezés:

KRÉTA e-Ügyintézés modulba való belépés

 • Ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezéssel
 • Érvényes KRÉTA belépéssel

(idősebb gyermek esetén kapott KRÉTA gondviselői jogosultsággal)

 • Ideiglenes regisztrációval

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Részletes leírás szülők számára az eKréta ügyintézés menetéről

A beiratkozáshoz szüksége lesz:

 • gyermeke oktatási azonosítójára (az óvoda adja ki) 
 • gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványra
 • gyermeke lakcímkártyájára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • gyermeke TAJ kártyájára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • gyermeke születési anyakönyvi kivonatára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • a szülők személyi igazolványára
 • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői vélemény másolatára – ha a gyermek SNI/BTM státusszal rendelkezik

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz hozza magával a KRÉTÁ-ban kitöltött, majd kinyomtatott, és mindkét szülő által aláírt dokumentumot!

A jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia. Erre akkor is szükség van, ha a szülők elváltak, és a felügyeleti jog kizárólagosan az egyik félnél van. Ha a beíratással kapcsolatban vita van a szülők közt, a Gyámhatósághoz kell fordulni döntésért, de a döntésig a tanulót ideiglenesen a körzetes iskolájába kell beíratni. Elhunyt szülő esetén kérjük a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását.

Az elektronikus adatfeltöltés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • körzetes iskolába jelentkezik vagy nem körzetesbe
  • körzetünkbe tartozhat az állandó vagy az ideiglenes lakcím szerint, melyet lakcímkártyával igazolni kell
  • felhívjuk azok figyelmét, hogy akiknél az ideiglenes lakcím 3 hónapnál frissebb bejegyzésű, a későbbiekben védőnői igazolást kérhetünk, hogy valóban a megadott címen tartózkodnak életvitelszerűen 
  • abban az esetben is nyilatkozatot kérünk az életvitelszerű tartózkodással kapcsolatban, ha az ideiglenes tartózkodás ténye még nem jelenik meg a gyermek lakcímkártyáján 
 • a gyermek személyes adatai
  • gyermek oktatási azonosítója (a gyermek óvodája ad tájékoztatást)
  • a lakcímkártyával megegyező lakcím
  • a gyermek nevére kiállított TAJ szám/kártya
 • szülők, törvényes képviselők adatai
  • mindkét szülő, törvényes képviselő adatait ki kell tölteni, amennyiben az egyik szülőnek iskolaválasztásra vonatkozóan is kizárólagos felügyeleti joga van, az erről szóló bírósági végzést, kérjük, csatolják
  • Kérjük, a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az elektronikus és a telefonos elérhetőségeiket feltétlenül adják meg!
 • SNI/BTM, valamint hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállásával kapcsolatos adatok
  • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői véleményt az Egyéb csatolt dokumentum/ Új dokumentum csatolása fülre kattintva kérjük feltölteni 
 • nemzetiséggel összefüggő adatok  – iskolánkban ennek a résznek a kitöltésére nincs szükség

A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatban kérésünk, hogy a file-oknak adjanak egyértelmű, jól beazonosítható elnevezést, amely tartalmazza röviden a gyermek nevét és az okmány/nyilatkozat elnevezését (pl. Minta Krisztina személyi igazolványát tartalmazó file elnevezése lehet Minta K_szig.). Ez nagymértékben segíti munkánkat a beiratkozás során keletkező nagy mennyiségű letöltendő állomány rendszerezésekor. Köszönjük segítségüket!

Értesítés a felvételről

A beiratkozást követően a körzetes gyermekeket a választott iskola automatikusan felveszi, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2024. április 26-ig dönt a felvételről, és ezután elektronikus úton küldi ki a döntést. Elutasítás esetén kérhető a határozat papír alapon is.

Az osztályba sorolás ezt követően – a felvételi kérelmek mennyisége alapján, a jogorvoslati időszak figyelembevételével – történik legkésőbb 2024. június 21-ig.

A körzetünkbe tartozó tanulókat – természetesen – felvesszük, körzeten kívüli nebuló felvételéről a beiratkozást követően születik döntés. Éppen ezért kérjük a körzetünkbe tartozó nebulók szüleit, hogy jelezzék számunkra az  címen, ha más iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A nem körzetes tanulók felvételének elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskola főigazgatójának kell benyújtani az elutasítási határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A főigazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja. 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – a szülőknek be kell jelenteni a 2011. évi CXC 91.§ (2) szerint az Oktatási Hivatalnak (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese ), vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

Amennyiben az elektronikus beiratkozás során bármilyen nehézségük adódik, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az  címre írt levéllel!

 

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
10 júl
2024. 07. 10    
09:00 - 09:15
10 júl
2024. 07. 10    
09:15 - 09:30
24 júl
2024. 07. 24    
09:00 - 09:15
24 júl
2024. 07. 24    
09:15 - 09:30
Events on 2024. 07. 10
10 júl
10 júl 24
Budapest
10 júl
10 júl 24
Budapest
Events on 2024. 07. 24
24 júl
24 júl 24
Budapest
24 júl
24 júl 24
Budapest