Tájékoztató a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó fakultációválasztásról a 11. évfolyamon

Kedves Szülők és Diákok!

 

A 20/2012. EMMI rendelet 15.§-a, az 5/2020 (I. 31.) Kormányrendelet, valamint az iskola pedagógiai programja alapján a 11. évfolyamon tanulóinknak heti 2×2 órában választható, érettségire felkészítő, órarendbe beépített, fakultációs órákat tartunk.

A választás során, kérjük, a következőket vegyék figyelembe:

  • A nem kötelező érettségi tárgyakból a fakultációs órák csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
  • A fakultációs órákat – órarendi okokból – a tanuló sávosan választhatja, minden sávból (A, B, C) legfeljebb egy tárgyat.

Legfontosabb szabályok:

  • Minden tanulónak 4 órát kell kötelezően választani.
  • Ebből 2 óra természettudománnyal kapcsolatos:

o     vagy minimum 2 óra természettudományos órát (fizika, kémia, biológia, földrajz)

o     vagy integrált természettudomány elnevezésű tantárgyat választ, melynek ismeretanyaga nem képezi részét a természettudományos tantárgyak középszintű érettségi követelményeinek, nem érettségire készít fel, ugyanakkor az érettségi vizsga letételéhez az itt megszerzett tudás és készségek segítséget jelentenek.

A kötelező 4 órán felül további fakultációs órákat csak az vegyen fel, aki vállalja a nagyfokú leterheltséget! A választott órák leadására csak félévkor lesz lehetőség!

Néhány további fontos szempont a választáshoz:

  • A jövő tanévtől több változás lesz az alapórákban: nem lesz biológia, kémia, fizika és földrajz, ének-zene és vizuális kultúra alapóra, ezeket megfelelő számú jelentkező esetén fakultációs tárgyként lehet választani.
  • A választott tárgyra ugyanazon látogatási követelmények vonatkoznak, mint az alapórákra. Minden hiányzást igazolni kell!
  • A fakultációs jegyek abban az esetben, ha van alapóra az adott tantárgyból, akkor az alapórai osztályzatba számítanak be, egyébként külön érdemjegyet, illetve félévkor és év végén osztályzatot kap a tanuló a fakultációs tárgyra.
  • Fakultációváltás (igazgatónőhöz benyújtott írásbeli kérvénnyel, komoly indoklással) a tanév folyamán legfeljebb egyszer, különbözeti vizsga letételével lehetséges. Fakultációváltásra kizárólag tanév elején (szeptember 20-ig), illetve félévkor (január 20-ig) van lehetőség a Kréta e-Ügyintézés OTCSK ügytípusában.

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot 2023. május 20-ig mindkét szülő és tanuló által aláírva, papír alapon vagy elektronikus úton szíveskedjenek visszajuttatni az osztályfőnökhöz! A kitöltött, aláírt, és május 20-ig leadott jelentkezési lap végleges választást jelent, ezen módosítani a fent említettek szerint tanévente egyszer lehet.

Együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetőség

Fakultációs nyilatkozat letöltése

Választhatóság
jogcíme
Tantárgy Óraszám
/hét
Sáv Tanár
Érettségi felkészítés kémia (k+e) 2 B Gyermekek Házával közösen, Berek László
földrajz (11-12. évfolyam) (k+e) 2 C Csapó József Péter
földrajz angol nyelven
(11-12. évfolyam) (k+e)
2 B Csapó József Péter
digitális kultúra
közép
emelt
2
1
C Cserfalviné Mészáros Zsuzsanna
Bem Tímea Klára
fizika (k+e) 2 C Gyermekek Házával közösen, tanulóink vendégtanulói jogviszonyban a GYH-ban (Bagyura Bettina)
angol nyelv (e) 2 C Lindner Zsuzsa
magyar nyelv és irodalom (e) 2 A Prisztás Andrea
matematika (e) angol nyelven (11-12. évf.) 1 sávon kívül Rácz Kinga
matematika (e) 2 A egyeztetés alatt
történelem (e) (angol nyelven) 2 B Ébner Zsuzsa
történelem (e) (magyar nyelven) 2 B Bakró-Nagy Attila
biológia (k+e) 2 C Gyermekek Házával közösen, Vásárhelyi Ágnes
vizuális kultúra 2 C Szávin László
német nyelv (k+e) 2 C Schramkó Erika
Középszintű érettségi felkészítés magyar nyelv és irodalom 1 A Szabó-Gyenes Szilvia
matematika 1 A Bánsági Júlia

 

Választható, nem érettségire készítő tantárgy integrált természettudomány 2 Csapó József Péter / Vásárhelyi Ágnes

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31 máj
2024. 05. 31    
Egész napos
Olyan sok a jó program, hogy nem tudsz választani? Legszívesebben megnéznéd mindent? És még a videózáshoz is értesz? Akkor, ez a te állomáson! Ragadd meg [...]
31 máj
2024. 05. 31    
09:00 - 09:45
Gyertek és röpizzünk együtt! Hozzatok kényelmes ruhát és váltócipőt! Maximum 30 fő. Gimiseknek Tartja: Balzsay Zsuzsa
26 jún
2024. 06. 26    
08:00 - 08:15
osztályfőnök: Szabó-Gyenes Szilvia
26 jún
2024. 06. 26    
08:00 - 08:15
osztályfőnök: Szávin László
Events on 2024. 05. 31
31 máj
31 máj 24
31 máj
31 máj 24
Budapest