Tájékoztató a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó fakultációválasztásról a 11. évfolyamon

Kedves Szülők és Diákok!

 

A 20/2012. EMMI rendelet 15.§-a, az 5/2020 (I. 31.) Kormányrendelet, valamint az iskola pedagógiai programja alapján a 11. évfolyamon tanulóinknak heti 2×2 órában választható, érettségire felkészítő, órarendbe beépített, fakultációs órákat tartunk.

A választás során, kérjük, a következőket vegyék figyelembe:

  • A nem kötelező érettségi tárgyakból a fakultációs órák csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
  • A fakultációs órákat – órarendi okokból – a tanuló sávosan választhatja, minden sávból (A, B, C) legfeljebb egy tárgyat.

Legfontosabb szabályok:

  • Minden tanulónak 4 órát kell kötelezően választani.
  • Ebből 2 óra természettudománnyal kapcsolatos:

o     vagy minimum 2 óra természettudományos órát (fizika, kémia, biológia, földrajz)

o     vagy integrált természettudomány elnevezésű tantárgyat választ, melynek ismeretanyaga nem képezi részét a természettudományos tantárgyak középszintű érettségi követelményeinek, nem érettségire készít fel, ugyanakkor az érettségi vizsga letételéhez az itt megszerzett tudás és készségek segítséget jelentenek.

A kötelező 4 órán felül további fakultációs órákat csak az vegyen fel, aki vállalja a nagyfokú leterheltséget! A választott órák leadására csak félévkor lesz lehetőség!

Néhány további fontos szempont a választáshoz:

  • A jövő tanévtől több változás lesz az alapórákban: nem lesz biológia, kémia, fizika és földrajz, ének-zene és vizuális kultúra alapóra, ezeket megfelelő számú jelentkező esetén fakultációs tárgyként lehet választani.
  • A választott tárgyra ugyanazon látogatási követelmények vonatkoznak, mint az alapórákra. Minden hiányzást igazolni kell!
  • A fakultációs jegyek abban az esetben, ha van alapóra az adott tantárgyból, akkor az alapórai osztályzatba számítanak be, egyébként külön érdemjegyet, illetve félévkor és év végén osztályzatot kap a tanuló a fakultációs tárgyra.
  • Fakultációváltás (igazgatónőhöz benyújtott írásbeli kérvénnyel, komoly indoklással) a tanév folyamán legfeljebb egyszer, különbözeti vizsga letételével lehetséges. Fakultációváltásra kizárólag tanév elején (szeptember 20-ig), illetve félévkor (január 20-ig) van lehetőség a Kréta e-Ügyintézés OTCSK ügytípusában.

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot 2023. május 20-ig mindkét szülő és tanuló által aláírva, papír alapon vagy elektronikus úton szíveskedjenek visszajuttatni az osztályfőnökhöz! A kitöltött, aláírt, és május 20-ig leadott jelentkezési lap végleges választást jelent, ezen módosítani a fent említettek szerint tanévente egyszer lehet.

Együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetőség

Fakultációs nyilatkozat letöltése

Választhatóság
jogcíme
Tantárgy Óraszám
/hét
Sáv Tanár
Érettségi felkészítés kémia (k+e) 2 B Gyermekek Házával közösen, Berek László
földrajz (11-12. évfolyam) (k+e) 2 C Csapó József Péter
földrajz angol nyelven
(11-12. évfolyam) (k+e)
2 B Csapó József Péter
digitális kultúra
közép
emelt
2
1
C Cserfalviné Mészáros Zsuzsanna
Bem Tímea Klára
fizika (k+e) 2 C Gyermekek Házával közösen, tanulóink vendégtanulói jogviszonyban a GYH-ban (Bagyura Bettina)
angol nyelv (e) 2 C Lindner Zsuzsa
magyar nyelv és irodalom (e) 2 A Prisztás Andrea
matematika (e) angol nyelven (11-12. évf.) 1 sávon kívül Rácz Kinga
matematika (e) 2 A egyeztetés alatt
történelem (e) (angol nyelven) 2 B Ébner Zsuzsa
történelem (e) (magyar nyelven) 2 B Bakró-Nagy Attila
biológia (k+e) 2 C Gyermekek Házával közösen, Vásárhelyi Ágnes
vizuális kultúra 2 C Szávin László
német nyelv (k+e) 2 C Schramkó Erika
Középszintű érettségi felkészítés magyar nyelv és irodalom 1 A Szabó-Gyenes Szilvia
matematika 1 A Bánsági Júlia

 

Választható, nem érettségire készítő tantárgy integrált természettudomány 2 Csapó József Péter / Vásárhelyi Ágnes

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
10 júl
2024. 07. 10    
09:00 - 09:15
10 júl
2024. 07. 10    
09:15 - 09:30
24 júl
2024. 07. 24    
09:00 - 09:15
24 júl
2024. 07. 24    
09:15 - 09:30
Events on 2024. 07. 10
10 júl
10 júl 24
Budapest
10 júl
10 júl 24
Budapest
Events on 2024. 07. 24
24 júl
24 júl 24
Budapest
24 júl
24 júl 24
Budapest