Tájékoztató a 2020-2021. tanév fontosabb eseményeiről

 A tanév rendje:

Első tanítási nap:                                           2020. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:                                        2021. június 15.

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon:           2021. április 30.

I.félév vége:                                                   2021. január 22.

 Szünetek rendje:

 

Őszi szünet:                                                   2020. október 23 – november 1.

Téli szünet:                                                    2020. december 19 – 2021. január 3.

 

Tavaszi szünet:                                              2021. április 1 – 6.

 

 Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe    2020. október 23. (péntek) Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 2021. március 15. (hétfő) Pünkösd                                                         2021. május 24. (hétfő)

 Tanítás nélküli munkanapok:

 

2021. január 25. (hétfő) – Félévi osztályozóértekezlet

2021. február 15. (hétfő) – Szakmai nap – munkaközösségi értekezletek

2021. február 16. (kedd) – Szakmai nap – mentálhigiéné és tehetséggondozás

2021. február 17. (szerda) – Pasaréti Szakmai Nap – országos rendezvény iskolánkban

2021. március 30. (kedd) – Pályaválasztási nap

2021. június 11. (péntek) – Évvégi osztálymegbeszélések

2021. június 14. (hétfő) – DÖK nap

 Szülői értekezletek rendje (az aktuális járványügyi protokoll szerint, lehetőleg online): 2020. szeptember 7-11.        – osztályszülői értekezletek (online)

2020. szeptember 14. – összevont szülői választmányi értekezlet (online)

2020. október 19. – továbbtanulási tájékoztató a 8. évfolyamon érintett szülőknek (online)

2021. február 8-9. – osztályszülői értekezletek (online)

2021. március – tájékoztató szülői értekezlet hit- és erkölcstan oktatásáról

2021. május 24. – összevont szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamnak

 Fogadóórák:                                     – egyéni egyeztetés szerint a Kréta rendszeren keresztüli bejelentkezéssel

– a tanári fogadóórák rendje elérhető a Krétában és az iskolai honlapon

Nyílt napok : (járvány esetén felvételről)

  1. évfolyamra jelentkezőknek: 2020. november 10. (kedd) és 12. (csütörtök)
  1. évfolyamra jelentkezőknek: 2021. február 4. (csütörtök)

 

 Országos mérések:

 

Országos pályaorientációs vizsgálat (8. évfolyam)                           2020. szeptember 21 – október 12.

 

DIFER szűrés (1. évfolyam)                                                                           2020. október 9. (péntek)

 

NETFIT vizsgálat                                                                                               2021. január 11 – április 23.

 

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű osztályokban (6.a és 8.a) 2021. május 12. (szerda) Idegen nyelvi mérés – angol nyelv (6.b, 6.c, 8.b, 8.c)                       2021. május 19. (szerda) Országos kompetenciamérés (6.a, 6.b, 6.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b) 2021. május 26. (szerda) Tanulmányok alatti mérések és vizsgák:

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját.

 Osztályozóvizsgák:                2021. január 11-15., június. 1-4. és augusztus 24-27.

2021. április 12-16. (előrehozott érettségizőknek)

 Pótló vizsgák: egyedileg meghatározott időpontban

 Különbözeti vizsgák: egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján

 Belső mérések angol nyelvből:

  1. kny:                             2021. január 6-7., április 8.- 9., június 1-2.
  1. a:                                 2021. január 6-7., május 3., 4.

10.a és 11.a:                2021. január 7-8., május 3-4-5. 9.ny, 9.b, 10.b, 11.b:                                2021. január 7. , május 3-4-5.

 Belső mérések német nyelvből:

  1. kny:2 és 9.ny:        2021. február 1. , május 10. 9.b, 10.b, 11.b: 2021. május 10.

 Érettségi: 

Őszi időszak (előrehozott és szintemelő vizsgák):

Angol nyelv középszint: 2020. október 22. 8.00 (írásbeli), 2020. november 23-27. (szóbeli)
Angol nyelv emelt szint: 2020. október 22. 8.00 (írásbeli) 2020. november 12-16. (szóbeli)
Informatika középszint: 2020. október 28. 8.00 (írásbeli) 2020. november 23-27. (szóbeli)
Informatika emelt szint: 2020. október 28. 8.00 (írásbeli) 2020. november 12-16. (szóbeli)
Német nyelv középszint: 2020. október 27. 8.00 (írásbeli) 2020. november 23-27. (szóbeli)

Tavaszi időszak (rendes érettségi időszak):

írásbeli vizsgák:                      2021. május 3 – 25.    (a központi előírás szerint)

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_maj_jun.pdf

szóbeli vizsgák:                           2021. június 3 – 10. (emelt szint)       2021. június 14 – 25. (középszint)

szóbeli vizsgák iskolánkban: 2021. június 16 – 21.

 

 Beiskolázással kapcsolatos dátumok: 

 Általános iskolába lépő tanulók beiskolázása:

A jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntései és iránymutatásai szerint a Közép-Budai Tankerületi igazgató / járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.

 Középfokú felvételi eljárás:

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára:                         2020. december 4.

Központi írásbeli felvételi vizsgák:                                                          2021. január 23., 10.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák:                                            2021. január 28., 14.00

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:                                 2021. január 29. péntek 8.00 -16.00

A kijavított pótló vizsgadolgozatok megtekintése:                   2021. február 5.

Szóbeli felvételi vizsgák:                                                                           2021. március 1., 2., 8., 9.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása:                                       2021. március 16.

Adatlapok módosításának lehetősége:                                           2021. március 22-23.

Ideiglenes felvételi rangsor:                                                                 2021. április 14.

Egyeztetett felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása:           2021. április 23.

Jelentkezők, általános iskolák értesítése:                                    2021. április 30.

Beiratkozás a gimnáziumi tagozatra:                                                 2021. június 22.

 Iskolai rendezvények: 

Szalagavató                                                                      2021. január 17.

Osztálykirándulások                                                  2021. június 7-8.

Ballagások                                                                      2021. április 30. (12. évf.)                                                                                                  2021. június 15. (8. évf.)

 Ünnepélyek, megemlékezések:

 

Szabó Lőrinc halálának évfordulója (október3.)         2020. október 2. (alsó),2020. október 5. (felső és gimn.)

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)                                                                                                              2020. október 6.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)                                              2020. október 22.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)                          2021. február 22 -26.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) *                                                                2021. március 12.

Szabó Lőrinc születésének évfordulója (március 31.)                                                                                          2021. március 31.

A holokauszt áldozatinak emléknapja (április 16.)                                                                                               2021. április 15-16.

Nemzeti összetartozás napja (június 4.)                                                                                                                     2021. június 4.

* Megjelenés:

Fehér ing / blúz, fekete nadrág / szoknya, iskolai logós nyakkendő / sál (dolgozóknak kitűző) viselése kötelező.

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5