Tájékoztató az alsó tagozatról

A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium két telephellyel rendelkezik, az alsó tagozatos gyermekek a festői környezetben elhelyezkedő Fenyves utca 1-3. alatt található épületbe járnak.

Iskolánkban két párhuzamos osztály található évfolyamonként, mindkét osztály az első évfolyamtól kezdve tanul angol nyelvet.

Az „A” osztály két tanítási nyelvű, ahol első osztálytól kezdve heti öt órában tanítjuk az angol nyelvet. Ezen kívül az 1. és 2. évfolyamon az ének, a rajz, a technika, a 3. és 4. évfolyamon a rajz, a technika és a természetismeret órák is angol nyelven folynak.

A „B” osztály tanulói ugyan általános tanterv szerint haladnak, de ez kiegészül az angol nyelv tanításával. 1-3. évfolyamon kettő, 4. évfolyamon három órában a kéttannyelvű osztályban tanító tanáraink tanítják az angol nyelvet.  Minden más tantárgy oktatása magyar nyelven történik.

A követelményrendszer és a tantárgyi struktúra évfolyamonként egységes.

Iskolánk hitvallása szerint legfontosabb számunkra, hogy tanulóinkat családias, megértő és megerősítő, biztonságos légkör vegye körül. A tanítás meghatározó eleme a játékosság, a sikerélményhez juttatás, a szeretetteljes, elfogadó viszonyulás, hiszen csak így biztosítható a gyermekek képességeinek sokoldalú fejlesztése. Hisszük és valljuk, hogy a szülő-gyermek-tanár hármasának harmóniája elengedhetetlen ahhoz, hogy önmaguk képességeivel tisztában levő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk.

Az olvasástanítás során a hagyományos hangoztató, elemző-összetevő, szótagoló módszert alkalmazzuk. A magyar nyelv és irodalom órákon, a könyvtári foglalkozásokon kívül minden tantárgynál kiemelt feladat számunkra az olvasóvá nevelés, a könyvek hasznosságának megszerettetése.

A homogén összetételű napközis csoportokban a másnapra való felkészülésen túl változatos szabadidős programokat is kínálunk: angol, matematika, kézműves szakkör, énekkar, szivacskézilabda, judo, foci, kosárlabda, tenisz, zene-tánc, sakk. Foglalkozásaink 17 óráig tartanak.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, hisszük, hogy minden ránk bízott gyermek kincs, s a mi feladatunk megtalálni azt, hogy miben kiemelkedő a teljesítménye. Iskolai, kerületi versenyeken, kulturális eseményeken, különféle foglalkozásokon mutathatják meg magukat, mérhetik össze tudásukat, élhetik ki kreativitásukat, önfeledten alkothatnak. Hiszünk a dicséret, a pozitív megerősítés szárnyakat adó hatásában.

A segítségre, felzárkóztatásra szoruló gyermekekkel a tanítók és fejlesztőpedagógusok egymással szorosan együttműködve egyéni foglalkozások keretében foglalkoznak. A kudarcmentes továbbhaladáshoz szükséges a hiányosságok pótlása, a motiváció, a sikerélmény. Az eredmény az órai teljesítményekben, az önbizalmukban, tanuláshoz való viszonyukban is megmutatkozik.

Hagyományaink a magyar és az angol kultúrkörhöz kapcsolódnak: Halloween, mikulás, karácsony, farsang, St. Patrick’s Day, húsvét, anyák napja, Show time, sportnap.

Szakmailag elkötelezett és felkészült pedagógusaink nemzetközi projektekben vesznek részt, külföldön szerzett tapasztalataikat hasznosítják az órákon, az angolszász oktatás hasznos elemeit beépítik minden napos munkájukba, nagy hangsúlyt fektetnek az informatikai eszközök használatára.

Mindenekelőtt azonban legfontosabb számunkra, hogy a gyermek legyen mindig a középpontban.

Felkészülés az iskolára

Az iskolakezdés szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt izgalmas. A piciknek várakozással, újdonságokkal, néha nehézségekkel teli időszak ez. Az óvodai játékos mindennapokat felváltja a tanulás. Az előzetes közös programok, iskolakóstolgató foglalkozások az óvodákkal való szoros együttműködés megkönnyítik az iskolássá válás folyamatát, az új közösségbe való beilleszkedést.

Jó tanácsok az iskolakezdéshez

Az iskolaérettség nagyon sokrétű, összetett dolog. Ide tartozik a feladat- és szabálytudat, a monotónia-tűrés, a szándékos figyelem, az életkori sajátosságoknak megfelelő értelmi képesség, beszédkészség, szociális érettség.

Nem feltétel azonban az írni, olvasni, számolni tudás, sőt néha egy rosszul beidegződött mozdulat, tudáselem korrigálása nagy gondot tud okozni tanárnak, gyermeknek egyaránt.

Hagyjuk alkotni és játszani gyermekeinket! Színezés, gyurmázás, gyöngyfűzés, cipőfűző bekötés megannyi fejlesztő játék. Figyeljünk a helyes ceruzafogásra, adjunk gyermekeinknek olyan feladatot, amit időre el kell végeznie, ami mellett ki kell tartania!

A tévénézés helyett olvassunk neki sok-sok mesét, így bővül a szókincse, javul a beszédértése, fejlődik a személyisége. Beszélgessünk az olvasott mese tartalmáról, szereplőiről! Hallgassuk meg véleményét! Dicsérjük meg! Csak rá figyeljünk!

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1