Tájékoztató a beiratkozásról

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény (EREDETI) vagy
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek TAJ – kártyája
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (letöltés)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letöltés)
 • Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan (letöltés)
 • Nyilatkozat különleges helyzetről (szükség esetén) (letöltés)

Köszönjük, ha a gyorsabb ügyintézés érdekében lakcímkártya-, születési anyakönyvi kivonat- és  TAJ – kártya másolatot hoznak magukkal.

A nyilatkozatok honlapunkról is letölthetők, de a beiratkozáskor papír alapon biztosítani tudjuk.

Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön kezdi meg – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – a szülőnek ezt be kell jelenteni a lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak.

Amennyiben a tanuló már beiratkozott valamelyik hazai iskolába, a szülő köteles ezt bejelenteni a lakóhely/tartózkodási hely szerinti iskola intézményvezetőjének.

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events on 2023. 01. 27