Tájékoztató a beiratkozásról

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény (EREDETI) vagy
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek TAJ – kártyája
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (letöltés)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letöltés)
 • Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan (letöltés)
 • Nyilatkozat különleges helyzetről (szükség esetén) (letöltés)

Köszönjük, ha a gyorsabb ügyintézés érdekében lakcímkártya-, születési anyakönyvi kivonat- és  TAJ – kártya másolatot hoznak magukkal.

A nyilatkozatok honlapunkról is letölthetők, de a beiratkozáskor papír alapon biztosítani tudjuk.

Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön kezdi meg – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – a szülőnek ezt be kell jelenteni a lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak.

Amennyiben a tanuló már beiratkozott valamelyik hazai iskolába, a szülő köteles ezt bejelenteni a lakóhely/tartózkodási hely szerinti iskola intézményvezetőjének.

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
27
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
26 febr
2024. 02. 26    
Egész napos
10.b
28 febr
2024. 02. 28    
Egész napos
28 febr
2024. 02. 28    
Egész napos
29 febr
2024. 02. 29    
Egész napos
29 febr
2024. 02. 29    
13:00 - 14:00
Events on 2024. 02. 26
26 febr
26 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 28
28 febr
28 febr 24
Budapest
28 febr
28 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 29
29 febr
29 febr 24
Budapest
Events on 2024. 03. 05
05 márc
05 márc
Events on 2024. 03. 06
06 márc
06 márc
Events on 2024. 03. 07
07 márc
07 márc