Gyakran ismétlődő kérdések

Gyakran ismétlődő kérdések:

A gyermeknek kell-e a beiratkozásra jönni?

Nem, de sok szeretettel látjuk.

Ki számít körzetesnek?

Körzetes az a gyermek, aki életvitelszerűen az iskola körzetében lakik. Ez a gyermek lakcímkártyájával, illetve az életvitelszerű helyben lakásról szóló nyilatkozattal igazolható. (nyilatkozat letöltése)

Szükséges-e előzetes nyelvtudás a két tanítási nyelvű osztályba?

Nem. Fontos azonban, hogy azok az alapkészségek és képességek, amik a kéttannyelvű oktatás által támasztott követelmények kudarcmentes teljesítéséhez elengedhetetlenek, megfelelő fejlettségi szinten legyenek. (Tájékoztató a kéttannyelvű osztály iránt érdeklődőknek)

Tud-e fogadni az iskola körzeten kívüli gyermekeket?

Iskolaérettség esetén minden beiratkozási körzetünkbe tartozó gyermeket felvesz az iskola a beiratkozás napján. A körzeten kívüli kérelmeket is rögzítjük, de a felvételről csak a beiratkozást követő hetekben hozható hivatalos határozat. A döntésnél figyelembe kell venni a különleges helyzetet.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

  • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
  • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
  • szülőjének munkahelye – munkáltatói igazolás alapján – az iskola körzetében található, vagy
  • lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskolától egy kilométeren belül található.

A körzeten kívüliek hogyan jelentkezhetnek iskolánkba?

A beíratás napján fel kell keresni a körzetes és a körzeten kívüli, választott iskolát is. A körzetes iskolában jelezni kell, hogy másik iskolába szeretne elmenni a tanuló, de csak a választott iskola befogadó nyilatkozata után törlik a tanulót a beírtak közül.  A befogadó iskola csak a beíratást követően hozhat döntést a felvételről, így a befogadó nyilatkozatot is utána tudja kiállítani.

Történhet-e a beiratkozás családtag, ismerős meghatalmazásával?

Igen, szabályos meghatalmazással, valamint az előzetesen, honlapról letölthető dokumentumok kitöltésével.

Választhat-e a szülő tanítót?

Igen, de a tanító választás egyben választást jelent az általános (1.b) és a kéttannyelvű (1.a) képzés között is. A megjelölt preferencia nem jelenti automatikusan azt, hogy a gyermek a kívánt osztályba fog kerülni, hiszen az osztályba sorolásról – a szakértő csoport véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4