Elsős beiratkozás részletes útmutató

Szerző: | 2022. ápr. 8 | Aktualitások, Leendő elsősöknek

Kedves Szülők!

Iskolánkba ebben a tanévben a beiratkozás személyes megjelenéssel történik, melynek időpontja a már korábban megjelentek szerint: április 21. 22. 8.00 – 19.00 között a Fenyves utca 1-3. című telephelyünkön.

Kérjük, hogy lehetőség szerint 9.00 és 16.00 óra között érkezzenek, mivel vélhetően előtte és utána hosszabb várakozási időre számíthatnak.

Iskolánk két osztály indítását tervezi, a körzetünkbe tartozó tanulókat – természetesen – felvesszük, körzeten kívüli nebuló felvételére vélhetően nem lesz lehetőségünk. Éppen ezért kérjük a körzetünkbe tartozó gyermekek szüleit, hogy jelezzék számunkra az címen, ha más iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A személyes jelenlétet azonban megelőzi a KRÉTA felület e-ügyintézésén keresztüli  adatbeküldés. Kérjük, hogy az adatok feltöltésével segítsék munkánkat. A felület az alábbi linkre kattintva érhető el:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap .

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2022. április 6. 0:00 – 2022. április 22. 12.00.

A személyes megjelenés azonban adategyeztetés céljából az online adatküldés mellett is kötelező. 

A beiratkozáshoz szüksége lesz:

 • gyermeke oktatási azonosítójára (az óvoda adja ki) 
 • gyermeke lakcímkártyájára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • gyermeke születési anyakönyvi kivonatára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • a szülők személyi igazolványára
 • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői vélemény másolatára – amennyiben a gyermek SNI/BTM státusszal rendelkezik

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz hozza magával az alábbi kitöltött, aláírt dokumentumokat ( amennyiben a Krétában kitöltötte beiratkozási adatait, az  űrlap legalján található “előnézet” gombra kattintva két nyilatkozat megjeleníthető, kinyomtatható, azok aláírt példánya helyettesíti az egyes nyilatkozatokat. Ezeket a dokumentumokat dőlt betűvel jelöltük.)

 • Jelentkezési lap (letöltés itt) – a jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia
 • Az etika, valamint a hit és erkölcstan tantárgy közötti választásról, a hit és erkölcstan választása esetén az egyház megnevezésével (letöltés itt) vagy a Krétában kitöltött, kinyomtatott, aláírt nyilatkozat példánya
 • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (letöltés itt) vagy a Krétában kitöltött, kinyomtatott és aláírt nyilatkozat példánya
 • Nyilatkozat az iskolai szabályok tudomásul vételéről (házirend: Házirend SZLI), valamint az iskolai fotók, honlapon, facebookon való megjelenésével kapcsolatos beleegyező nyilatkozat (letöltés itt)
 • Nyilatkozat a gyermek iskolai étkezésével kapcsolatos igényről, ímenza használatáról (letöltés itt)
 • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez, kedvezményre jogosultság esetén (letöltés itt)

Amennyiben a fenti dokumentumok nyomtatása nehézséget okoz, a nyilatkozatok a helyszínen is kitölthetők.

A jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia. Erre akkor is szükség van, ha a szülők elváltak, és a felügyeleti jog kizárólagosan az egyik félnél van. Ha a beíratásról vita van a szülők közt, a Gyámhatósághoz kell fordulni döntésért, de a döntésig a tanulót ideiglenesen a körzetes iskolájába kell beíratni. Elhunyt szülő esetén kérjük a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását.

Értesítés a felvételről

A beiratkozást követően a körzetes gyermekeket a választott iskola automatikusan felveszi, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2022. április 29-ig dönt a felvételről, és ezután küldi ki a döntést. 

Az elektronikus adatfeltöltés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • Körzetes iskolába jelentkezik vagy nem körzetesbe
  • körzetünkbe tartozhat az állandó vagy az ideiglenes lakcím szerint, melyet lakcímkártyával igazolni kell
  • felhívjuk azok figyelmét, hogy akiknél az ideiglenes lakcím 3 hónapnál frissebb bejegyzésű, a megváltozott jogszabályok szerint a későbbiekben védőnői igazolást kérhetünk, hogy valóban a megadott címen tartózkodnak életvitelszerűen. Jelenleg egy nyilatkozatot kérünk erre vonatkozóan. 
  • abban az esetben is nyilatkozatot kérünk az életvitelszerű tartózkodással kapcsolatban, ha az ideiglenes tartózkodás ténye még nem jelenik meg a gyermek lakcímkártyáján 
 • A gyermek személyes adatai
  • itt hívjuk fel a figyelmet, hogy – amint azt már korábban is jeleztük – szükség van a gyermek oktatási azonosítójára (a gyermek óvodája ad tájékoztatást)
  • a lakcímkártyával megegyező lakcím
  • a gyermek nevére kiállított TAJ szám/kártya
 • Szülők, törvényes képviselők adatai
  • mindkét szülő, törvényes képviselő adatait ki kell tölteni. Amennyiben az egyik szülőnek iskolaválasztásra vonatkozóan is kizárólagos felügyeleti joga van, az erről szóló bírósági végzést, kérjük, csatolják!
  • kérjük a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az elektronikus és a telefonos elérhetőségeiket feltétlenül adják meg!
 • A gyermek óvodájának adatai
  • az óvoda nevén és címén kívül szükség lesz az óvoda OM azonosítójára, mely hatjegyű szám az óvoda honlapján valószínűleg megtalálható
  • külföldi óvoda esetében elegendő azt megjelölni, hogy külföldi óvodába járt a gyermek
 • SNI/BTM, valamint hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállásával kapcsolatos adatok
  • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői véleményt az Egyéb csatolt dokumentum/ Új dokumentum csatolása fülre kattintva kérjük feltölteni 
 • Nemzetiséggel összefüggő adatok
  • iskolánkban ennek a résznek a kitöltésére nincs szükség 

Köszönjük segítségüket! Amennyiben kérdésük van, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az címre írt levéllel!

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1