Költészet napjára emlékezve

Szerző: | 2020. ápr. 13 | Aktualitások

2018-ban minden osztály kis szalagokra írta kedvenc idézetét, melyet most csokorba gyűjtve teszünk közzé, a költészet napjára emlékezve.

„Röpülne a testem, kalandor a lelkem,
de láncra verten a vágy mit ér?” /Szabó Lőrinc/

„Áldott Magánosság! öledbe ejtem
Ottan utolsó könnyemet.
Végtelen álmaidba elfelejtem
Világi szenvedésemet.
Áldott Magánosság! te légy barátom,
Mikor csak a sír lesz örök sajátom.
De ez a nap mikor jön el?
Áldott Magánosság jövel!” /Csokonai Vitéz Mihály/

„Légy egy fűszálon a pici él,
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.” /József Attila/

„Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem.” / József Attila/

„Álljuk helyünket emberül-
Ki küzd, megél, más elmerül.” /Szabó Lőrinc/

“Szitakötő tánca
Zurrogó-zirregő
szitakötő tánca
csipkét ver a csengve
csobogó forrásra.
Zirren kéken, zölden,
Sásról sásra táncol,
Úgy veri a csipkét
önnön árnyékából.
Reggeltől napestig
egy végtében járja,
de csak alkonyatkor
látszik a munkája.
Akkor aztán pitypang,
Káka, békalencse
s a csobogó forrás.
Minden egy szem kincse.
Szitakötő szőtte
Csipke alatt csillog,
s alábújik inni
az Esthajnalcsillag.” /Kányádi Sándor/

Ahol mások élnek, szeretnek,
Én eljöttem ide betegnek.
Csókot temetni, álmot dobni,
Nyugodt partokon nem nyugodni,
Mindig a holnapra mosolygok,
Elvágyom onnan, ahol bolygok,
Úgy vágytam ide s most már szállnék.
Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. / Ady Endre/

„Jó volna jegyet szervezni
és elutazni önmagunkhoz!” /József Attila/

„Nyugodt és boldog szeretnék lenni
én is mint mindenki.” /Szabó Lőrinc/

„Sokszor nagyon fájt, hogy csúnya vagyok” /Szabó Lőrinc/

„A köd, a csönd sosem ragyog.
Én már ködből, csöndből vagyok.” /József Attila/

„Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tetején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.” /József Attila/

„A legfőbb boldogság, a legkötőbb,
a legodaadóbb, istenítőbb, az,
amely úgy hív, hogy borzongsz bele,
az, amelyben két világ egy zene.” /Szabó Lőrinc/

„ Azt adja a világ,
amit belelát a kíváncsiság.” /Szabó Lőrinc/

„Legkülönb ember, aki bátor
S csak egy különb van, aki: bátrabb.” /Ady Endre/

„A magam katonája lettem,
vállalom a harcot, ha kell:
fütyülök minden kínra és csak
lelkem nyugalma érdekel.” /Szabó Lőrinc/

„Szép volt a vágy,
hogy semmi sem elég.” /Szabó Lőrinc/

„A barátság aranyfonál, mely ha egyszer elszakad,
Össze lehet ugyan kötni, de a csomó ott marad.”
„Aki földiekbe veti horgonyát, szelek játéka lesz.” /Babits Mihály/

Kertem nárcisokkal
Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
Szórtad a tavaszt
S égi boldogsággal
Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel,
Mint a fürge méh,
Repkedtek a friss meleggel
Rózsáim felé.
Egy híjját esmértem
Örömimnek még:
Lilla szívét kértem;
S megadá az ég. /Csokonai Vitéz Mihály/
Száz évig, míg a testem megtörik,
szeretnék élni, élni örökig. /Kosztolányi Dezső/

„Lombnak, virágnak
nyoma sehol,
fekete csontváz
a fa, a bokor,” /Szabó Lőrinc/

„Most tél van és csend és hó és halál” /Vörösmarty Mihály/

„Áttetsző arany ingében ragyogva
jött a nyári hajnal az égen át:
azt hitte, hogy még alszom,
mert mikor házam elé ért,
elmosolyodott, körülnézett,
s a nyitott ablakon nesztelenül
beugrott a szobámba,
aztán könnyű ingét ágyamra dobva
bebújt hozzám a takaró alá” / Szabó Lőrinc/

„ A világ is több sokkal, ha kinyújtózunk,
nagy hegyekre mászunk.” /József Attila/
„Ki minek gondol, az vagyok annak….” /Weöres Sándor/

„És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek” /Tóth Árpád/

„Én asszonyom, úgy-e, hogy így lesz?
Örök lesz a mi nagy csatázásunk
S örök a nászunk.” /Ady Endre/

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
Vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
Fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
Tanítsd őket csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
Csempészd zsebükbe titkos aranyad. /Szabó Lőrinc/

„Ha a Föld isten kalapja, hazánk bokréta rajta!”
/Petőfi Sándor/

„Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!” /József Attila/

„Csillogó szem, mosolygó ajk:
Ez az, amit szívem óhajt,
S küszöbömet átallépve,
Ez derül itt én elémbe.” /József Attila/

„Tartsd közel a barátaidat,
Még közelebb az ellenségeidet”
/Gianluigi Mario Puzo/

„Volt egy kis hercegnő, Leia.
Kérdezték: ”Van nálad kaja?
Kakaós csigádon osztozunk?
Imádom”
Azt mondta, az csak a haja.” /Varró Dániel/

„Testi szemeimet
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek.” / Petőfi Sándor/

„Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem – és ebbe más is belehalt már. /József Attila/

„Ami fél, azt el ne fogadd,
egészet akarj, egészet adj!”
/Ady Endre/

„Én tükre vagyok minden mosolynak,
én azért élek, hogy visszamosolyogjak.” /Mécs László/

„What you don’t fear, may kill you,
What you fear is sure to destroy you”

„Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.” /Ady Endre/

„ I love you, I love, I’m loving you.
all day long I search and I seek you,
day-long I weep for your his bonny.
’tis your body day-long I’m kissing
Kiss every moment you’re missing. /Szabó Lőrinc: I love you/

„Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.” /Ady Endre/

„A csorda megjött.” /József Attila/

„Szép volt a vágy, hogy Semmi Sem Elég.” /Szabó Lőrinc/

„A köd, a csönd sosem ragyog.
Én már ködből, csöndből vagyok.” /József Attila/

„Nem tudjuk szeretni magunkat,
És nem hisszük el, hogy szeretnek.” /Ady Endre/

Kertészkedem mélán, nyugodtan,
Gyümölcsfáim közt bíbelek;
Hozzám a tiszta kék magasból
Egyes daruszó tévelyeg; /Arany János/

Szegény ellenség:
nem is akar rosszat – csak
több jót, magának. /Fodor Ákos/

„s köszöntem a véletleneknek,
istennek és minden csodának,
hogy kitaláltak, megcsináltak,
s valahogy elhoztak nekem” /Szabó Lőrinc/

„Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm
se csókom, se szeretőm.” /József Attila/

„Amely munka nem ér rá, az is ráér,
Ez bizton kiderül, amikor nem csináljuk meg,
és mégsem dől össze a világ.” /Lackfi János/

„Az életet adja, adja, egyszerre csak abbahagyja.” /Szabó Lőrinc/

„A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek
Gyönyörű kis tulipánt.” /Csokonai Vitéz Mihály/

„Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.” /Petőfi Sándor/

„Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál. /Petőfi Sándor/

„Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.” /József Attila/

„Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.
Próbáltam súgni, szájon és fülön,
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.” /Karinthy Frigyes/

„Érted borong éltem tavassza.
Mert nincs nap, amely elfogyassza
A rám vonúlt ködöt.” /Csokonai Vitéz Mihály/

„Meghalni könnyű. Élni nehezebb.” / Kiss Benedek/

„Szeretnek.
Óh, milyen könnyű a világ!
A csillagos ég ringat a karjaiban,
lábam alatt szinte muzsikál a föld.” /Szabó Lőrinc/

„Még a legmagasabb fák is apró magvakból sarjadnak.
Ne siettesd az időt. „ /Paulo Coelho/

„Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság.” /Szabó Lőrinc/

„Maradjon meg az én nagy álmom
Egy asszonyról, aki szeret
S akire én örökre vágyom.” /Ady Endre/

“Sírt az ajtóm. Csöndben belépett
Valaki és nevetett,
Valaki, kiért sokat sírtam
S akit halottan is szeretek.” /Ady Endre/

„rab vagyok a titkok között,
melyeket úgy hívnak, hogy: Én.” /Szabó Lőrinc/

A legfőbb boldogság, a legkötőbb,
a legodaadóbb, istenitőbb,
az, amely úgy hív, hogy borzongsz bele,
az, amelyben két világ egy zene,” /Szabó Lőrinc/

„Úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér” /József Attila/

„Búcsúzom már tőled
Bölcsességgel telten
S Bölcsességgel
Bujdosik a lelkem.” /Ady Endre/

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.” /Petőfi Sándor/

„Amióta megláttalak, szebben süt a nap le rám
És azóta százszor szebben
Dalol a kis csalogány
Csak a piros ajkad néma
S mosoly rajta nem fakad,
Saját magam árnya vagyok
Hisz csókolnom nem szabad.” /József Attila/

„A nép sokféle nyelven beszél,
de egyforma szívvel szeret.” /Jókai Mór/

„Nem érdekel, mi lesz, mi volt,
lelkünk egy pillanat, égünk
S minden tüzet kiolt
Már-már egyetlen mozdulat.” /Szabó Lőrinc/

„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.” /Berezsenyi Dániel/

„A kiskirály sem él jobban.” /Petőfi Sándor/

„Köd előttem, köd mögöttem,
isten tudja, hogy honnan jöttem
szél hozott, szél visz el,
minek kérdjem: mért visz el? /Szabó Lőrinc/

„Hogy még alig találkozott szemünk az ablak üvegén
máris nevettünk csöndesen, az ég meg én.” /Szabó Lőrinc/

„Tudom, semmi, de semmi közötök hozzám,
butuska tücskök a fű között” /Szabó Lőrinc/

„Ha tudtam volna régen, amit
ma már tudok
ha tudtam volna, hogy az élet
milyen mocsok.” /Szabó Lőrinc/

„Sírt az ajtóm. Csöndben belépett
Valaki és nevetett,
Valaki, kiért sokat sírtam
S akit halottan is szeretek.” /Ady Endre/

„Eső után a nap kisüt és frissen leng a lomb,
hűvös szélben ragyog a rügy…” /Szabó Lőrinc/

„Gyönyörűt láttam, édeset,
elképzeltem egy gyenge rózsát.
Elbámészkodtam s rám esett,
mint nagy darab kő, a valóság.” /József Attila/

„Ott megpihent, aztán anyagtalan
testével óvatosan eltakarta
az ablakokat, a kereszteket,
s hogy megmérgezze csillogó vizét,” /Szabó Lőrinc/

„Sokat tud az én kezem,
sokat tud az én ujjam,
benne mindenféle régi
s mindenféle új van.” /Szabó Lőrinc/

Nagy, mély szemed reámragyog sötéten
S lelkemben halkal fuvoláz a vágy. /József Attila/

„Bizony én erősen magyar vagyok,
Persze e voltomat is kegyetlen kritikával kísérve. /Ady Endre/

„Elválunk most már. Te is elmégy, én is.
Hogy összeforrott a mi sorsunk mégis.” /Ady Endre/

„Hogy újra légy, csak egy szó kellene,
s olyan szó nincs.” /Szabó Lőrinc/

„Ne félts! Ne hidd, hogy nélküled maradtam.
Angyalok hű világa vesz körül.” /Jankovich Ferenc/

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
2
12:00 - FARSANG
3
4
6
8
10
11
17
18
20
21
22
23
24
25
27
1
2
3
29 jan
2024. 01. 29    
08:00 - 14:00
14.00 - 8. órák elmaradnak
01 febr
2024. 02. 01    
Egész napos
02 febr
2024. 02. 02    
12:00 - 16:00
05 febr
2024. 02. 05    
Egész napos
05 febr
2024. 02. 05 - 2024. 02. 09    
Egész napos
A digitális kultúra órákon.
07 febr
2024. 02. 07    
Egész napos
(MSF) verseny 9.-es osztályoknak 5-6. óra (BJ)
09 febr
2024. 02. 09    
13:00 - 16:00
12 febr
2024. 02. 12 - 2024. 02. 16    
Egész napos
13 febr
2024. 02. 13    
Egész napos
14 febr
2024. 02. 14    
Egész napos
16 febr
2024. 02. 16    
14:30 - 15:30
2. forduló (megyei) - 14:30 (kijelölt versenyhelyszíneken)
19 febr
2024. 02. 19    
00:00
19 febr
2024. 02. 19    
Egész napos
10.a
26 febr
2024. 02. 26    
Egész napos
10.b
28 febr
2024. 02. 28    
Egész napos
28 febr
2024. 02. 28    
Egész napos
29 febr
2024. 02. 29    
Egész napos
29 febr
2024. 02. 29    
13:00 - 14:00
Events on 2024. 01. 29
Events on 2024. 01. 30
30 jan
30 jan 24
Budapest
30 jan
30 jan 24
Budapest
Events on 2024. 01. 31
31 jan
31 jan 24
Budapest
31 jan
31 jan 24
Budapest
Events on 2024. 02. 01
01 febr
1 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 02
02 febr
2 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 05
05 febr
5 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 06
05 febr
5 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 07
05 febr
5 febr 24
Budapest
07 febr
7 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 08
05 febr
5 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 09
05 febr
5 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 13
13 febr
13 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 14
14 febr
14 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 15
Events on 2024. 02. 16
Events on 2024. 02. 19
19 febr
19 febr 24
Budapest
19 febr
19 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 26
26 febr
26 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 28
28 febr
28 febr 24
Budapest
28 febr
28 febr 24
Budapest
Events on 2024. 02. 29
29 febr
29 febr 24
Budapest