Elsős beiratkozás részletes útmutató

Szerző: | 2021. ápr. 12 | Aktualitások, Leendő elsősöknek

Kedves Szülők!

Iskolánkba ebben a tanévben is a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA elnevezésű rendszeren keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap .

A korábban kiadott tájékoztatót kiegészítve az alábbiakban az elektronikus beiratkozással kapcsolatban adunk részletesebb tájékoztatást. 

Akik már beiratkoztak az elmúlt két napban, nincs tennivalójuk, őket személyesen keressük meg mailben, hogy milyen dokumentumok, nyilatkozatok elküldését kérjük tőlük.

Akik a napokban iratkoznak be, kérjük, az elektronikus beiratkozás előtt tanulmányozzák át az alábbi tájékoztatót!

Az ügyintézés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • Körzetes iskolába jelentkezik vagy nem körzetesbe
  • körzetünkbe tartozhat az állandó vagy az ideiglenes lakcím szerint, melyet lakcímkártyával igazolni kell
  • felhívjuk azok figyelmét, hogy akiknél a lakcímkártyán a lakóhelye/tartózkodási helye bejegyzésnél a lakcím 3 hónapnál frissebb, a megváltozott jogszabályok szerint a későbbiekben védőnői igazolás kell arról, hogy valóban a megadott címen tartózkodnak életvitelszerűen. Jelenleg egy nyilatkozatot kérünk erre vonatkozóan. 
  • abban az esetben is nyilatkozatot kérünk az életvitelszerű tartózkodással kapcsolatban, ha az ideiglenes tartózkodás ténye még nem jelenik meg a gyermek lakcímkártyáján
 • A gyermek személyes adatai
  • itt hívjuk fel a figyelmet, hogy – amint azt már korábban is jeleztük – szükség van a gyermek oktatási azonosítójára (a gyermek óvodája ad tájékoztatást)
  • a lakcímkártyával megegyező lakcím
 • Szülők, törvényes képviselők adatai
  • mindkét szülő, törvényes képviselő adatait ki kell tölteni, amennyiben az egyik szülőnek iskolaválasztásra vonatkozóan is kizárólagos felügyeleti joga van, az erről szóló bírósági végzést, kérjük, csatolják!
  • kérjük a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az elektronikus és a telefonos elérhetőségeiket feltétlenül adják meg!
 • A gyermek óvodájának adatai
  • az óvoda nevén és címén kívül szükség lesz az óvoda OM azonosítójára, mely hatjegyű szám az óvoda honlapján valószínűleg megtalálható
  • külföldi óvoda esetében elegendő azt megjelölni, hogy külföldi óvodába járt a gyermek
 • SNI/BTM, valamint hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállásával kapcsolatos adatok
  • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői véleményt az Egyéb csatolt dokumentum/ Új dokumentum csatolása fülre kattintva kérjük feltölteni
 • Nemzetiséggel összefüggő adatok
  • iskolánkban ennek a résznek a kitöltésére nincs szükség 

Az ügyintézés során az alábbiakkal kapcsolatban kell nyilatkozni:

 • Az etika, valamint a hit és erkölcstan tantárgy közötti választásról, a hit és erkölcstan választása esetén az egyház megnevezésével
 • Az iskolából való távozás, hazaengedés: napokra lebontva, ki, mikor viheti haza a gyermeket
 • A gyermek iskolai étkezésével kapcsolatos igényről

Az elektronikus ügyintézés során az alábbi dokumentumok szkennelt, fotózott változatának feltöltése kötelező:

 • Lakcímkártya
 • Amennyiben egyedüli gondviselő, az erről szóló bírói végzés, határozat 

Az iskolánkba történő elektronikus beiratkozás során az alábbi  nyilatkozatok feltöltésére lesz szükség az Egyéb csatolt dokumentumok /Új dokumentum csatolása fülre kattintva

 • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról (letölthető innen)
  • lakcímkártyától való eltérés esetén: költözés történt időközben, de még nem áll rendelkezésre az új lakcímkártya,
  • illetve 3 hónapnál frissebb dátumú a lakcím a gyermek lakcímkártyáján 
 • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői vélemény

A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatban kérésünk, hogy a dokumentumoknak adjanak egyértelmű, jól beazonosítható elnevezést, amely tartalmazza röviden a gyermek nevét és az okmány/nyilatkozat elnevezését (pl. Minta Krisztina személyi igazolványát tartalmazó file elnevezése lehet Minta K_szig.). Ez nagymértékben segíti munkánkat a beiratkozás során keletkező nagy mennyiségű letöltendő állomány rendszerezésekor. Köszönjük segítségüket!

Amennyiben az elektronikus beiratkozás során bármilyen nehézségük adódik, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az címre írt levéllel!

 

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events on 2023. 01. 27